“Borgen” Odden – fakta og drøm

 

Odden er en gammel Herregård, hvis oprindelse går meget langt tilbage. De nuværende bygninger er fra 1500-tallet. Odden har fået navn efter landskabet, hvor bygningerne ligger. Tidligere var det nemlig på en odde omgivet af vand.

Jorderne under Odden strakte sig op til Skagen, og Odden blev ejet af medlemmer af den øverste adel. Det siges at Odden var en af de få borge, Skipper Clement ikke kunne indtage under ”Grevens Fejde”. Odden har siden haft forskellige adelige slægter som ejere , men i 1800 tallet overgik det på borgerlige hænder.  I 1989 overtog Fonden Victor Petersens Willumsen-samling stedet.

Odden havde en nordlig fløj. Den blev revet ned formodentlig omkring år 1800.

Jorderne er gradvist blevet solgt fra, og den sidste store udstykning skete efter 1945, hvor stedet var så uheldigt at have en ejer, der var for venlig overfor besættelsesmagten.

Vandet omkring Odden blev for godt 100 år siden drænet væk, for at skabe mere landbrugsjord.  Jorden har siden aldrig rigtigt fungeret som andet end ”marginaljord” der var oversvømmet om vinteren.

Det blev op til dræningen sagt, at stedets sø, også kaldet Odden Møllesø, var Vendsyssels bedste ”åle vand”.  Møllen har tidligere været en del af landbruget under Odden, og vandtilførslen kom fra et nu lukket vandløb. Der har ligeledes været mejeri på Odden frem til der blev bygget et nyt ved den nordøstlige del af søen. En hel del avlsbygninger har dannet liv om driften af stedet. Kun få er tilbage, da en del af disse blev revet ned efter besættelsen – fundamenterne er stadig synlige, men brokkerne er tilsyneladende blevet fyldt i voldgraven som i dag er græsplæne.

HÅB, ØNSKER OG DRØMME

Det er fondens ambition at genskabe tilstedeværelse af vand omkring bygningerne både som voldgrav og et øget areal af vandspejlet i Møllesøen. Noget er genskabt inden for de seneste år i samarbejde med lokale borgere, Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab a/s.

Der vil være tale om en tilbageførsel til det oprindelige billede fra midten af attenhundredetallet med både voldgrav og søvandspejl op tæt på bygningerne.

Det er vigtigt, at ambitionerne opfyldes i samspil med lokalsamfundet, som også hidtil har været inddraget i planlægning og realiseringen af søprojektet. Ligeledes er hensynet til og samspillet med den i forvejen enestående natur i nærområdet samt en god økologisk tilstand en højt målsat værdi for bestyrelsen af Fonden.

Ambitionerne tæller endvidere ønsket om at udvide jordtillæggende til ejendommen for at realisere et noget bredere tilbud til Oddens gæster. Helt konkret tænkes på vandreture og ophold i naturen efter der er genskabt biotoper og vandmiljøer, som oprindeligt har kendetegnet området.

Fonden har videre planer om at skabe bedre og større fysiske muligheder samt flere gode traditioner med afvikling af events i området – koncerter i det fri, foredrag, teater, ballet, dans m.m. som er i god harmoni med kulturstedet Odden og Samlingen.

På sigt vil Fonden arbejde henimod at få retableret vandmøllen i Skeen Møllebæk formentlig som et biløb til selve bækken – dette er af historisk interesse.

Fonden arbejder også på den lidt længere bane med at sikre Odden som en grøn og bæredygtig institution. Der således indenfor de seneste år anlagt og idriftsat jordvarmeanlæg med varmepumper til det samlede bygningskompleks – men målet rækker videre.

Endelig drømmer vi om at genopbygge den nedrevne nordfløj. Dette vil dels understrege stedets historiske funktion som ”borg”, dels give plads til udstilling af en række af Willumsens værker, der i dag er i magasin – og nok så vigtigt øge stedets tilgængelighed for gangbesværede. Dette prioriteres meget højt.

 

 

 

Victor Petersens Willumsen-samling © 2022. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.